Wandelen in Someren; de Bontvenroute

 Een landschapswandeling via goed begaanbare paden, die alle jaargetijden aantrekkelijk is en een mooi uitzicht biedt over de Strabrechtse Heide.Tijdens de wandeling komt u eerst bij het Bontven. Hoewel het Bontven zo genoemd wordt, is het geen echt ven.Het is gegraven ten behoeve van zandwinning door eenaannemer met de naam ‘de Bont’.Na het bos geeft de wandeling een mooi uitzicht opde Strabrechtse Heide. Van oudsher werd de heidegebruikt voor het weiden van schapen. Ook werden er plaggen gestoken die gebruikt werden in de stallen.Eeuwenlang werd de mest uit deze potstallen gebruikt op het land. Met de uitvinding van kunstmest veranderde het landbouwsysteem. Grote stukken heide werden ontgonnen voor de land- of bosbouw. Als we de heide willen behouden,is beheer noodzakelijk via plaggen of begrazing. In ieder jaargetijde is een bezoek aan de heide de moeite waard, maar het allermooist is dit gebied toch wel als de Struikheide bloeit in augustus. In de verte is het Starven te zien, een van de vennen op de Strabrechtse Heide. Landelijk bekend is een ander ven; het Beuven. Dit grote ven is van belang door zijn bijzondere flora en fauna. Als het plaggen iets te voortvarend ter hand werd genomen, ontstonden zandverstuivingen, zoals onderweg te zien is, links van het pad. Veel akkers werden vaak geheel of gedeeltelijk ondergestoven. Deze problemen leidden destijds tot het invoeren van verbodsbepalingen op het beweiden en plaggen bij zandverstuivingen. Hier en daar dient een alleenstaande Grove Den of Berk als zangpost voor de Geelgors of Boomleeuwerik. Met wat geduld is de spiraalvormige baltsvlucht van deze laatste vogel al vroeg in het voorjaar te zien en is ook de melodieuze zang te beluisteren. Met de balts wordt het opvallende gedrag bedoeld, meestal van het mannetjesdier, dat aan paring of paarvorming voorafgaat en daarop volgt. Na de ontginning van de heide werden grote delen aangeplant met naaldhout Grove Den. Het hout van deze boom werd vooral gebruikt in de mijnbouwIn deze naaldbossen zijn in alle jaargetijden wel vogels als Goudhaan, Zwarte Mees, Matkop, Kuifmees, Pimpelmees en Koolmees te horen en te zien. Behalve Grove Den komen in het naaldbos ook Spar en Lariks voor. In de herfst kleuren de naalden van deze laatste boom prachtig geel en daarna vallen ze af. Vooral in de winter kunnen hier groepen Kruisbekken worden waargenomen. Gewone Dopheide is een altijd groene dwergheester die groeit op de wat nattere plekken op de heide en de bloeitijd valt in de eerst helft van de zomer. Liggende takken vormen op de grond een dichte mat en de bladeren staan meestal in kransen van vier. De rose, urnvormige bloemen staan in schermvormige trosjes. Struikheide is een altijd groene, sterk vertakte dwergstruik die vooral groeit op de hogere, drogere delen van de heide. De bladeren zijn klein en schubachtig en verdampen daardoor weinig water. Struikheide is mede daardoor goed toegerust voor het groeien op arme, zure grond. De plant bloeit in de nazomer en de paarse bloemen staan in trosjes. Op een heideveld kunnen echter alle schakeringen van diep paars tot bijna wit worden aangetroffen.

Downloads