De Rekerhout

Park Rekerhout is in 1977 aangelegd voor de bewoners van Alkmaar Noord. Het park is bebost en heeft ook meerdere open plekken. Het ontwerp is opgedeeld in drie gebieden, met een verschillende inrichting. Het middengebied omgeven door waterlopen, voor de natuurbeleving. De recreatieve voorzieningen zijn geconcentreerd in de randen, aansluitend op de bebouwing van de omliggende woonwijken en bij de parktoegangen. Het zuidelijke deel bevat educatieve voorzieningen, zoals een kinderboerderij en een kruidentuin. De bebouwing bestaat uit één laag met een kap en wordt grotendeels aan het zicht onttrokken. Ook zijn er in het park op 3 plekken gratis tennisbanen beschikbaar en is er een nieuwe speeltuin voor de kinderen gemaakt.  

Praktische informatie

Doelgroep
kinderen Ja
Lidmaatschappen
Lid VVV Ja