Zeven steegjes

Eén van de laatste volksbuurtjes in de binnenstad. Archiect A.G. Tollenaar heeft de kleine rug-aan-rugwoningen ontworpen.  Het rooms-katholiek Parochiaal Armbestuur bouwde in 1843 en 1860 arbeidswoningen op een terrein achter de bouwerij De Boog aan de Oudegracht. Ook de maatschappij tot verbetering van woningen van Arbeiders en Minvermogenden bouwde er. Zo ontstond het karakteristieke volksbuurtje "de Zeven Steegjes". De bewoners werkten in de brouwerij De Boog aan de Oudegracht, een nabijgelegen sigarenfabriek en een suikerfabriek. Hoewel de fabrieken al lang gesloten zijn, blijft het tot op heden een van de laatste volksbuurtjes in de binnenstad. Het complex is in de jaren negentig gerestaureerd.