De IJzeren Kaap (Texel)

De kaap is in 1854 ontworpen door Quirijn Harder, een bouwkundige werkende bij de Dienst Loodswezen die geldt als een van de belangrijkste bouwkundigen op het gebied van de kustbeveiliging.

Met de verzwaring en ophoging van de Waddendijk aan de oostzijde van Texel is de constructie van de kaap aan de dijk aangepast. Aan de onderste etage werden reparaties verricht. Deze etage zou nog slechts voor een derde boven de grond uitsteken en om een visueel onevenwichtige verhouding te voorkomen is de hele etage onder het maaiveld gewerkt. Zodoende zijn er nu nog drie etages zichtbaar.

De zeekaap is van algemeen belang wegens architectuur- en maritiem historische waarden als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een vuurloos baken uit het midden van de 19de eeuw.

Oostkaap Model.NdtrcItem.HouseNumber
1794 GH, Oosterend Nh