De sloepenroute

Sloepenroute
De sloepenroute is, de naam zegt het al, geschikt voor sloepen, maar ook voor kleine boten en woonboten met een geringe diepgang (minder dan 80 cm) en van geringe doorvaarthoogte (niet meer dan 2,1 meter).

De sloepenroute voert over kanalen (die voor grote jachten niet bevaarbaar zijn) langs schilderachtige plaatsen en dorpen, eerbiedwaardige oude stadjes en schitterende bosgebieden. Aanleggen kan op veel plaatsen. Voor wie aan boord geen slaapgelegenheid heeft, zijn er in de grotere plaatsen hotels en pensions. De totale route bedraagt 67,5 kilometer. Voor wat betreft de duur van de vaartocht moet u uitgaan van ongeveer 12 tot 14 uur. Vertrekpunt en eindpunt van de tocht is De Fluessen vanaf Koudum. De volgende etappes zijn: Fluessen, Grote Gaastmeer, Lange Vliet, Workum, Trekvaart Bolsward-Workum, Bolsward, Bolswardervaart, IJlst, Sneek, Broeresloot, Zwarte Brekken, Zoolsloot, Jutrijpervaart, Wijde Wijmerts, Osingahuizen, Nauwe Wijmerts, Woudsend, Slotermeer, Balk, Luts, de Oorden en weer Fluessen. Bezienswaardig zijn Sneek, Woudsend, Balk, Workum, Bolsward en IJlst.

De sloepenroute is een initiatief van de gemeente Leeuwarden en Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Zij hebben in 2010 een overeenkomst gesloten om de Wurdumer Feart opnieuw geschikt te maken voor kleine recreatievaart.

Doorvaarhoogte
In 2014 is in opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden het gedeelte tussen Wurdum en Grou/Wergea gebaggerd. Dit in het kader van het baggerplan van voormalig gemeente Boarnsterhim. Ook zijn in dit gedeelte van de route 2 bruggen verhoogd. De brug in Goutum is nu de laagste brug op het traject en bepaalt de doorvaarthoogte van 1.22 meter. De gemeente Leeuwarden streeft ernaar om in de komende jaren de gehele vaarroute op een doorvaarthoogte van 1,50 meter te brengen.