Excursie Leemputten en Nieuwe Wereldbos

Wandel mee met een gids van IVN door het Nieuwe Wereldbos en de Leemputten van Landgoed Wouwse Plantage.

Om mensen bewust maken van de verschillen èn de raakvlakken met de derde wereld is bij Wouwse Plantage een Derde Wereldbos aangelegd. Met dit project werd aangegeven dat herbebossing in de derde wereld van levensbelang is en dat de derde wereld onze hulp daarbij hard nodig heeft. Het onderhoud van het bos is geheel in handen van een stichting en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. In 2019 is het Derde Wereldbos opnieuw aangelegd en is de naam veranderd in De Nieuwe Wereld.
In Wouwse Plantage is een oude steenfabriek te vinden. Achter het bedrijf liggen drie leemputten. Deze leemputten of leemkuilen zijn ontstaan door het graven van leem voor de fabricage van bakstenen in de steenfabriek. De putten zijn een groot deel van het jaar met water gevuld en een broedplaats voor onder andere kikkers, padden en salamanders.

Praktische informatie

Gratis toegang

Donderdag 30 juli 2020 vanaf 10:00