Fryske dei

In een dag Fries worden? De Friese dag bij uitstek.

Fryske dei € 59,50 per persoon

Inloop gasten 10.00 uur tot 10.30 uur met koffie en oranjekoek (foar de kofje net eamelje!)

11.15 uur Pylk en bôge sjitte (boogschieten) om in flesse Beerenburg
Brochje (broodmaaltijd met huisgemaakt soep)
13.30 uur Farre troch de âlde Feanen, mei in slokje en in hapke (vaartocht door de Oude Venen)
16.30 Proeverij van Friese streekproducten
17.45 Beppes stoofpot buffet prrijzen zijn inclusief materialen, exclusief overige consumpties