Heilige Maria Hemelvaart - Rooms Katholieke Kerk

De eerste kerk in Philippine was een schuurkerk, gebouwd in 1760/1761 in het halve bastion Meyland en stond aan het eind van de huidige Jacob Hobeinstraat. De weinige diensten werden gedaan door de pastoor uit Boekhoute. In 1772 kreeg Philippine de eerste eigen pastoor – Balduinus van Etten – en kreeg ook toestemming een ander kerkgebouw op te richten en wel in het Bastion Castilië, op het terrein van het huidige kerkhof. Dit kerkje heeft 90 jaar dienstgedaan. Op 24 november 1860 werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk, welke in 1862 is gerealiseerd in de Gentse Breedstraat.

Wanneer de heer A.Vermunt in 1914 pastoor wordt in Philippine is zijn eerste werk plannen maken voor een nieuwe en grotere kerk. In 1917 komt het kerkbestuur in het bezit van een terrein gunstig gelegen aan de Markt, maar vanwege de oorlog werd de bouw uitgesteld. De plannen blijven leven. In 1923 werd de eerste steen gelegd en op 19 mei 1924 vindt de inwijding plaats. In de septemberdagen van 1944 werd de kerk slachtoffer van het oorlogsgeweld. De Duitsers lieten de toren en daarmee een groot gedeelte van de kerk in de lucht vliegen.

Gelukkig had men nog steeds de beschikking over de oude kerk in de Gentse Breedstraat, die eigenlijk veel te klein was. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. Na vele jaren (8) te hebben gewacht, werd in 1953 de eerste steen gelegd voor de huidige kerk, een koepelkerk. De ruime koepel werd helemaal alleen en zonder onderstand gemetseld door P. Bogtmans. Hij gebruikte niets anders dan 8 latten om in de richting te blijven. Deze mooi gemetselde bouw was een unicum in Nederland. Van heinde en verre, ook uit het buitenland, kwam men kijken naar de kerk in Philippine.

In de kerk zijn 475 zitplaatsen.