Kanoroute

De zone langs de Ringvaart, met name de stroken waarin het bovenveen bewaard is gebleven, zijn van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt.

De route is te downloaden via http://www.bovenlandenaalsmeer.nl/activiteiten/kanoroute

Downloads