Loflied der verzoening

Reconciliation Magnificat van Kris Oelbrandt, uitgevoerd door Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg en m.m.v. het Dudok Quartet, nieuwe spirituele muziek als verzoenende handreiking tussen de wereldreligies. Het programma maakt deel uit van de Sint Maartensviering en wordt voorafgegaan door een voordracht van musicoloog en theoloog Martin M.J.Hoondert en wordt besloten met een dialoog over 'Verzoening'.

Praktische informatie

Vrijdag 8 november 2019 vanaf 20:15