Molen Windlust

De molen werd zowel in 1898 als 1974 verplaatst en is toen ingrijpend hersteld.
Het juiste bouwjaar van deze molen is niet bekend maar geschreven bronnen geven aan dat in 1600 Cornelis Dielissen, in 1650 Nelis Dielissen en omstreeks 1864 Jan Dielissen als molenaars worden genoemd.
In het begin van de jaren 1970 onstonden herstelplannen en werd tevens de molen in 1974 500 meter verplaatst naar een kunstmatig opgeworpen molenberg. Sindsdien wordt er op vrijwillige basis regelmatig met deze molen gemalen. Tot 2006 was dit de laatste beroepsmulder Bert Sommers (overleden in 2009), daarna kwam de molen in handen van de huidige ploeg vrijwillig molenaars