Openstelling & Rondleiding 't Coopmanshûs

Historie van het pand
Het huis uit 1746 aan de Voorstraat 49 heeft een authentieke Rococo gevel met prachtige gebeeldhouwde zandstenen ornamenten. Met een deur met bovenlicht is vervaardigd door de Franeker beeldhouwer Lambert Bersée. Fier in de top prijkt de beeltenis van Hippocrates. Hippocrates is de Griekse ‘vader van de geneeskunst’. Zodat het een toepasselijk symbool was voor de arts-neuroloog Georgius Coopmans die het huis bouwde.

Een professor als bewoner
Ook diens oudste zoon Gadso Coopmans studeerde medicijnen in Franeker en Utrecht. Gadso was van 1773-1787 professor aan de Franeker Universiteit. Vader en zoon Coopmans behoorden namelijk tot de eersten in ons land die met een afgezwakt koepokkenvirus vaccineerden ter bestrijding van de pokken. Soms leidde dit tot een dodelijke afloop. Zoals bij Gadso’s eigen dochtertje. De vader legde de gebeurtenis vast in het in Latijn geschreven gedicht Varis. Dit gedicht is in 2013 samen met een heldendicht aan Tsaar Peter de Grote in het Fries vertaald door Klaas Bruinsma (uitgave Elikser).

Praktische informatie

Dag Van Tot Toelichting
Woensdag 29 mei 2019 14:00 16:00
Woensdag 26 juni 2019 14:00 16:00
Woensdag 31 juli 2019 14:00 16:00
Woensdag 28 augustus 2019 14:00 16:00
Woensdag 25 september 2019 14:00 16:00
Woensdag 30 oktober 2019 14:00 16:00
Woensdag 27 november 2019 14:00 16:00

Voorstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
8801 LA, Franeker