Openstelling & Rondleiding 't Coopmansh├╗s

LET OP: AANMELDEN IS NODIG! Mail naar info@coopmanshus.nl

Historie van het pand

Het huis uit 1746 aan de Voorstraat 49 heeft een authentieke Rococo gevel met prachtige gebeeldhouwde zandstenen ornamenten. Met een deur met bovenlicht is vervaardigd door de Franeker beeldhouwer Lambert Bersée. Fier in de top prijkt de beeltenis van Hippocrates. Hippocrates is de Griekse ‘vader van de geneeskunst’. Zodat het een toepasselijk symbool was voor de arts-neuroloog Georgius Coopmans die het huis bouwde.

Een professor als bewoner
Ook diens oudste zoon Gadso Coopmans studeerde medicijnen in Franeker en Utrecht. Gadso was van 1773-1787 professor aan de Franeker Universiteit. Vader en zoon Coopmans behoorden namelijk tot de eersten in ons land die met een afgezwakt koepokkenvirus vaccineerden ter bestrijding van de pokken. Soms leidde dit tot een dodelijke afloop. Zoals bij Gadso’s eigen dochtertje. De vader legde de gebeurtenis vast in het in Latijn geschreven gedicht Varis. Dit gedicht is in 2013 samen met een heldendicht aan Tsaar Peter de Grote in het Fries vertaald door Klaas Bruinsma (uitgave Elikser).

Aanmelden is noodzakelijk
In principe is het Coopmanshûs elke dag op afspraak te bezoeken (voor groepen) of door de eigenaren te coördineren groepen in overleg op andere dagen. Stuur dan een mail naar info@coopmanshus.nl 

Praktische informatie

Vanaf Maandag 1 juli 2019 tot en met Zondag 1 januari 2023

Dag Van Tot
Dinsdag 14:00 17:00
Woensdag 14:00 17:00
Donderdag 14:00 17:00
Vrijdag 14:00 17:00