Synagoge

De synagoge van Middelburg, gebouwd in 1705, was de eerste synagoge die in ons land, buiten Amsterdam, werd gebouwd. In 1942 werd de synagoge door de Duitsers in beslag genomen en bij de bevrijding van Walcheren, in november 1944, werd de synagoge getroffen door een Engelse granaat en grotendeels verwoest. Hierna verviel het gebouw tot een ruïne waarvan in 1987 nog slecht enkele muurresten overeind stonden.

In 1987 werd de Stichting Synagoge Middelburg opgericht, een interconfessionele stichting waarin Joden en niet-Joden samenwerken, met als belangrijkste doelstelling de restauratie van de synagoge. In 1991 werd de ruïne eigendom van de stichting en met behulp van de Gemeente Middelburg, de Provincie Zeeland, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, vele andere stichtingen, fondsen en donateurs werd de synagoge in 1994 gerestaureerd. Sindsdien wordt de synagoge door de Joodse Gemeente Zeeland gebruikt als synagoge terwijl de Stichting Synagoge Middelburg in de synagoge kleinschalige culturele activiteiten verzorgt. De stichting is eigenaar van de synagoge en beheert en onderhoudt de synagoge.