Taalhuis Ede

2,5 miljoen Nederlanders hebben zoveel moeite met lezen en schrijven, dat zij niet goed mee kunnen doen in de maatschappij. Laaggeletterdheid zorgt voor problemen op vrijwel alle levensgebieden, zoals werk, gezin en gezondheid. Moeite met lezen en schrijven heeft vaak grote gevolgen voor de zelfredzaamheid, en leidt vaak tot schaamte, sociale isolatie en werkloosheid. Ook kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen het risico een taalachterstand op te lopen.

Gezamenlijke aanpak
Laaggeletterdheid vraagt om een brede aanpak en slimme samenwerking. Steeds meer plaatselijke en regionale organisaties en bedrijven sluiten zich daarom aan bij het Bondgenootschap Geletterdheid Ede (BGE). Samen zetten zij zich in om laaggeletterdheid te signaleren, laaggeletterden door te verwijzen en taalcoaching te organiseren of te faciliteren.

Laagdrempelige plek 
Taalvragers komen er voor advies, om te leren en om plezier in lezen te krijgen. Taalvrijwilligers helpen bij het leren lezen, schrijven en/of spreken. Er is een overzicht van taalcursussen in de buurt. Een professionele taaldocent zorgt voor begeleiding en training van de vrijwilligers.
Vanaf 9 september wordt er spreekuur gehouden in het Taalhuis: op maandagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Taalvragers en taalvrijwilligers zijn dan welkom voor advies of om zich aan te melden.

Praktische informatie

Voorzieningen gehandicapten
Toegankelijk voor gehandicapten Ja
rolstoeltoegankelijk toilet Ja
Belang
Belang regionaal

Dag Van Tot
Maandag 19:30 20:30
Vrijdag 13:00 15:00

Molenstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
6711 AW, Ede Gld