Tentoonstelling Ora et Labora

Het kloosterleven in Deurne

Al in de 18de eeuw waren er al kloosterlingen in Deurne
Ongeveer 30 nonnen en hun priester waren gevlucht en kregen onderdak in de Martinetstraat. Ook later kwamen gevluchte Jezuïten wonen in de Stationsstraat. Maar de grote bloei van het kloosterleven ontstond in het midden van de 19de eeuw. Toen had Pastoor Roes een oproep gedaan bij de Zusters Franciscanessen in Veghel en zij stuurden vier nonnekes op een kar naar Deurne om het onderwijs op te zetten.

Paters, fraters en nonnen actief in Deurne
Daarna nam het werk van paters, fraters en nonnen een enorme vlucht. Overal in Deurne werden kloosters gebouwd. De religieuzen verrichtten veel werk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouwontwikkeling. Maar ook waren ze aanwezig op maatschappelijk vlak zoals in clubs en andere organisaties, organiseerden ze bedevaarten, waren actief bij het ziekentridium, bij de organisatie van communiefeesten en andere kerkelijke activiteiten. Daarvoor verrezen er scholen, een ziekenhuis, bejaardencentra en stimuleerden ze de bouw van verenigingslokalen.

Voorlichting
Ook gaven zij voor de jeugd stichtelijke tijdschriften en boeken uit zoals het Kleuterblaadje, Roomsche jeugd, Puk en Muk. Voor de ouderen voorlichtingsmateriaal voor het huwelijk, opvoeding, gezondheid. Op het hoogtepunt waren er bijna duizend religieuzen actief in Deurne. Zij waren de exponenten van “het Rijke Roomsche Leven”. Zij hebben enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de inwoners van Deurne.

Strafregels
Naast het vele goede werk zijn er jammer genoeg ook fouten gemaakt die veel leed hebben veroorzaakt. Nog geen 130 jaar later verdween de laatste non weer uit Deurne, maar de herinnering blijft. Ook aan de meppen met de lat op de vingers, het pakken bij je oor en de duizenden strafregels...

Opening
Zondag 13 oktober om 14:00 uur 

Openingstijden
Iedere tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Iedere dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur

Entree
Gratis.

Praktische informatie

Vanaf Zondag 13 oktober 2019 tot en met Zondag 9 februari 2020

Dag Van Tot
Dinsdag 19:00 21:00

* Elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00-17.00 uur