Tentoonstellingen Stedelijk Museum Alkmaar

Mysterie Mondriaan
Piet Mondriaan had geen enkele band met Alkmaar, waarschijnlijk is hij zelfs nooit in de historische Noord-Hollandse stad geweest. Dat Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling en een publicatie aan het werk van de kunstenaar wijdt, heeft dan ook een andere reden: door een wonderlijk toeval is nog niet zo lang geleden een prachtige, dubbelzijdige tekening van Piet Mondriaan in de collectie van het museum opgedoken. Voor Stedelijk Museum Alkmaar was die bijzondere ontdekking aanleiding om nader onderzoek te doen naar de mysterieuze herkomst en de achtergronden van het werk.
T/m 10 maart 2019 - kleine zaal

Restauratie op zaal
Vroegste schuttersstuk Caesar van Everdingen

Caesar van Everdingen is de Rembrandt van Alkmaar: onze grootste zeventiende-eeuwse schilder. Stedelijk Museum Alkmaar toont dan ook niet minder dan 13 werken van zijn hand op zaal. In ons depot bevindt zich echter nóg een belangrijk stuk van deze meester: zijn vroegste schuttersstuk, gemaakt in 1641. Dit hangt niet aan de museummuur, omdat het in slechte conditie is. De voorstelling gaat schuil onder een vergeelde vernislaag, de verflaag vertoont barsten en lelijke verkleuringen. Om deze sleeping beauty weer tot leven te wekken krijgt ons museum als eerste een subsidie uit het pas opgerichte BankGiro Loterij restauratiefonds, beheerd door de Vereniging Rembrandt. Het groepsportret zal in 2019 behandeld worden. Een deel van de restauratie wordt voor de ogen van het publiek uitgevoerd waarbij de mensen vragen kunnen stellen aan de restauratoren.
Van 23 maart t/m 10 juni 2019 - kleine zaal

Piet van Wijngaerdt
Grondlegger van de Bergense School
Piet van Wijngaerdt moest meer dan honderd jaar wachten op een grote monografische tentoonstelling. Als gevierd Amsterdams kunstenaar kreeg hij al in 1910 de ruimte in het Stedelijk Museum Amsterdam. In de jaren tien en twintig van de vorige eeuw werd meer over hem gepubliceerd dan over Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Leo Gestel samen.
Tegenwoordig wordt het beeld van Piet van Wijngaerdt bepaald door de bloemstillevens die hij in de latere fase van zijn leven in grote getale heeft gemaakt en die nog geregeld op veilingen worden aangeboden. Deze werken doen geen recht aan zijn kunstenaarschap en aan de rol die hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van het expressionisme. De tentoonstelling Piet van Wijngaerdt. Grondlegger van de Bergense School zal het beeld van de kunstenaar en van zijn werk blijvend veranderen! T/m 12 mei 2019 - grote zaal
herman de vries
Voor jullie voeten
Stedelijk Museum Alkmaar heeft internationaal vermaard beeldend kunstenaar herman de vries, geboren en getogen in Alkmaar, de opdracht gegeven om een uniek kunstwerk te maken waarmee hij letterlijk terugkeert naar zijn geboortegrond. Voor het maken van eenentwintig ‘aarduitwrijvingen’ heeft de kunstenaar de hulp ingeschakeld van eenentwintig basisscholen in Noord Holland. De scholieren hebben de afgelopen maanden bodemonderzoek gedaan en aarde verzameld voor de vries. De vries, die de natuur als voornaamste materiaal en inspiratiebron hanteert, leert de leerlingen op een mindful manier naar hun eigen leefomgeving kijken. Het eindresultaat is ‘een alternatieve atlas van Noord Holland’ die wordt opgenomen in de collectie van het museum en de kern vormt van de solotentoonstelling herman de vries. Voor jullie voeten.
Van 1 juni t/m 1 september - grote zaal

Pieter van Schaeyenborgh
Meester van het visstilleven

In 2019 presenteert Stedelijk Museum Alkmaar de eerste tentoonstelling van Pieter van Schaeyenborgh (actief 1635-1657). Deze tot nu toe vrij onbekende zeventiende-eeuwse meester was een van de meest bekwame Hollandse schilders op het gebied van visstillevens, maar ook de enige Alkmaarse schilder gespecialiseerd in stillevens. Het is bovendien uniek dat een aantal schilderijen van zijn hand zo goed bewaard zijn gebleven. Zo is er een mooi, groot en gesigneerd schilderij (Visstilleven met gezicht op Egmond) in Stedelijk Museum Alkmaar. Maar er bevinden zich in een particuliere verzameling ook twee mooie schilderijen met daarop zoetwater- en zoutwatervissen. Zij hebben een bijzondere geschiedenis die is verweven met de stad Alkmaar. Sinds de tentoonstelling Vis: stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700 in Utrecht, is Van Schaeyenborgh’s naam uit de vergetelheid geraakt en nog altijd is zijn werk weinig terug te zien in musea. Stedelijk Museum Alkmaar hoopt met deze eerste monografische focustentoonstelling de kunstenaar en zijn oeuvre meer bekendheid te geven.
Van 22 juni t/m 27 oktober - kleine zaal

Toorop Dynastie
Drie generaties Toorop

Door de eeuwen heen zijn er talloze kunstenaarsgeslachten actief geweest waarvan de families Ruysdael, Hals, Koekkoek en Kruseman tot de bekendste behoren. Soms werd de familiestijl tot handelsmerk verheven. Omstreeks 1900 werd vanwege de snel veranderende kunstwereld en het nieuwe streven l’art pour l’art het voortzetten van eenzelfde lijn niet meer gewaardeerd. Het streven werd vooral het tonen van eigenheid.
Jan Toorop was bij uitstek een van de kunstenaars die omstreeks 1900 de elkaar snel opvolgende vernieuwingsbewegingen in zijn kunst verwerkte en daarmee de moderne kunst in Nederland introduceerde. Tegen de tijd dat zijn dochter Charley besloot om zich als kunstenares te ontwikkelen, stond de reputatie van haar vader als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars als een huis. Ondanks het feit dat zij vroeg profiteerde van de vakkennis en het netwerk van haar vader, sloeg Charley bewust een andere weg in om een eigen reputatie te kunnen opbouwen. Dat gold later ook voor haar zoon Edgar Fernhout.  
Hoe verschillend de oeuvres van de drie generaties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad op elkaar. In de tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar wordt nader ingegaan op de onderlinge relaties en verwantschappen tussen de drie kunstenaarsgeneraties, waarbij Charley het centrum is. Daarmee wordt het perspectief op het werk van deze drie belangrijke kunstenaars vernieuwd en verrijkt en schetsen we een beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse kunst van het eind van de negentiende tot het midden van de twintigste, waarbinnen de beweging van de Bergense School een specifieke plek inneemt.
Van 28 september 2019 t/m 29 januari 2020

Praktische informatie

Doelgroep
gezinnen Ja
jongeren Ja
volwassenen Ja
senioren Ja
Leeftijd
Leeftijd jeugd Alle leeftijden
  Van Tot Toelichting
Volwassenen € 12.00
CJP € 8.00 & Alkmaar Pas
€ 16.00 Gezinsticket (2 volwassenen + kinderen)

Vanaf Dinsdag 12 februari 2019 tot en met Woensdag 29 januari 2020

Dag Van Tot
Zondag 11:00 17:00
Dinsdag 11:00 17:00
Woensdag 11:00 17:00
Donderdag 11:00 17:00
Vrijdag 11:00 17:00
Zaterdag 11:00 17:00