The Nature of Things

The Nature of Things is een initiatief van gastcuratoren Nathalie Duivenvoorden en Jessica Skowroneck. Zij ontdekten een gedeelde interesse in elkaars werk en dat van Frans van Lent, Hugo Tieleman en Marjolein Witte, wat uitmondde in een multidisciplinaire samenwerking.

Het begrip 'natuur' in de titel The Nature of Things (de natuur der dingen) verwijst naar de aard van de essentie, de oorsprong, het aangeborene en het onaangetaste. Men hecht een grote waarde aan oorspronkelijkheid en de ongerepte natuur, en tegelijkertijd heeft de mensheid een enorme invloed op het natuurlijke landschap. Dit soort tegenstellingen roept bepaalde vragen op ten aanzien van de positie die wij als mens innemen ten opzichte van onszelf en de wereld om ons heen.

Praktische informatie

Gratis toegang