voormalige watertoren

Deze in 1923 gebouwde watertoren van 50 meter hoogte, waarin zich vroeger een waterreservoir van 350M3 bevond is inmiddels in gebruik als woning.