Weeshuistuin


Als je door de poort loopt, kom je op een heel rustige plek, midden in de stad. Dit is de voormalig kloostertuin. De tuin wordt omgeven door verschillende bouwwerken, waaronder de Mariakapel, het Weeshuis en woningen. In de tuin staat een prachtige hardstenen waterpomp. Tot 1574 stond het weeshuis bekend als het Mariaklooster. Oorspronkelijk fungeerde de poort als een waterpoort; vanaf hier werd afval van het klooster en het weeshuis in de stadsgracht geloosd.
De Weeshuistuin is een ommuurde stadstuin. Er zijn verschillende monumenten, die vanuit de tuin bekeken kunnen worden, zoals de waterpomp, de Mariakapel, het Weeshuis en de Waterpoort. De Mariakapel heeft een culturele functie. Het Weeshuis heeft een bedrijfsfunctie. Stichting Stadsherstel is ook gevestigd in het pand.