Werken aan het moeras in het Purmerbos

Met de aanleg van het Purmerbos is in fase 4, het natuurdeel van het Purmerbos, tegen de Purmerringdijk een deel van het bestaande weiland afgegraven en zijn er een paar waterpartijen in opgenomen. Het bestaande slotenpatroon werd gehandhaafd. Dit was het begin van het ontstaan van het moeras. Het natte gebied heeft zich ontwikkeld van een weidelandschap tot een volwaardig moerasgebied. Riet, water, bloemrijke stukjes, insecten en vogelrijk met onder andere soorten als roerdomp, waterral, blauwborst, kleine karekiet en rietzanger.
Om het moeras ook moeras te laten blijven voert de Moeraswerkgroep IVN Waterland in de maanden januari, februari, september, oktober en december iedere eerste zaterdag van de maand onderhoudswerkzaamheden uit.
Dit is veel werk en daarom is de moerasgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Je bent van harte welkom! Meld je vooraf wel even aan. Dit in verband met de planning van de werkzaamheden en voldoende koffie, thee en koeken!oeras. Het natte gebied heeft zich ontwikkeld van een weidelandschap tot een volwaardig moerasgebied. Riet, water, bloemrijke stukjes, insecten en vogelrijk met onder andere soorten als roerdomp, waterral, blauwborst, kleine karekiet en rietzanger.

Om het moeras ook moeras te laten blijven voert de Moeraswerkgroep IVN Waterland in de maanden januari, februari, september, oktober en december iedere eerste zaterdag van de maand onderhoudswerkzaamheden uit.

Dit is veel werk en daarom is de moerasgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Je bent van harte welkom! Meld je vooraf wel even aan. Dit in verband met de planning van de werkzaamheden en voldoende koffie, thee en koeken!

Praktische informatie

Dag Van Tot Toelichting
Zondag 6 september 2020 08:45 12:15
Zaterdag 3 oktober 2020 08:45 12:15
Donderdag 5 november 2020 08:45 12:15